Το Long Tail είναι στατιστικός όρος ο οποίος περιγράφει μία κατάσταση μίας ποσότητας (τυχαίας μεταβλητής) η οποία έχει κατανομή πιθανότητας με μεγαλύτερη πυκνότητα στα άκρα από ότι αν ακολουθούσε την κανονική κατανομή ή αλλιώς την Gaussian κατανομή, αλλά για να μην επεκταθούμε περισσότερο στη μαθηματική ερμηνεία θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε σε απλούς όρους τα φαινόμενα τα οποίοα περιγράφει μια τέτοια κατανομή πιθανότητας.

Συγκεκριμένα αυτού τους είδους οι κατανομές χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη στρατηγική πωλήσεων που ακολουθούν ορισμένες επιχειρήσεις στον πωλήσουν λίγα από τα πολλά (Selling less of more) δηλαδή είναι προτιμότερο να πουλήσουν ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι λιγότερο δημοφιλή ή δυσκολότερο να βρεθούν σε μικρές ποσότητες από το να πουλήσουν μεγάλες ποσότητες από λίγα διαφορετικά.

Αυτό που συνέβαινε μέχρι τώρα στις περισσότερες αγορές προϊόντων ήταν το φαινόμενο να πωλούνται μεγάλες ποσότητες λίγα προϊόντα αυτά που ήταν best selling αυτή η κατάσταση περιγραφόταν από την κατανομή Pareto. Αλλά με τον χαμηλώσουν τα κόστη εύρεσης και διάχυσης τη πληροφορίας μέσω του internet αυτό είχε αποτέλεσμα να αυξηθούν συλλογικά τα κέρδη από προϊόντα niche και να δημιουργήσουν το long tail φαινόμενο στη κατανομή πωλήσεων προϊόντων. Περισσότερη ανάπτυξη του θέματα μπορεί να βρει στο paper "Goodbye Pareto Principle, Hello Long Tail: The Effect of Search Costs on the Concentration of Product Sales" των Erik Brynjolfsson, Yu (Jeffrey) Hu, Duncan Simester.