Στα πλαίσια των διάφορων στρατηγικών του SEO θα ανήκει πλέον και η ταχύτητα φόρτωσης ενός website οι μηχανές αναζήτησης θα λαμβάνουν υπόψη το loading time και τα βαριά site δηλαδή αυτά που έχουν μεγάλο χρόνο φόρτωσης, λόγω πολλών γραφικών ή λόγω κακού στησίματος, θα γίνονται penaltized απο τις μηχανές αναζήτησης. Μερικές τεχνικές για την αύξηση της ταχύτητας φόρτωσης ενός web site στο browser είναι οι παρακάτω

1. Όταν τα site διαθέτουν javascript και βιβλιοθήκες όπως το jquery, prototype κτλ αυτές θα πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, όχι μεταξύ των ετικετών HEAD, αλλά στο τέλος τους εγγράφου λίγο πριν την ετικέτα κλεισήματος του BODY και αυτό γιατί τα script μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα στα παράλληλα downloads με βάση HTTP/1.1 pecification

2. Τα Stylesheets θα πρέπει να τοποθετούνται ανάμεσα στις ετικέτες του HEAD, αυτό γιατί δίνει τη δυνατότητα στη σελίδα να γίνει render από το browser προοδευτικά.

3. Το CSS και Javascript θα πρέπει να φορτώνονται σαν εξωτερικά αρχεία και όχι μέσα στα έγγραφα της HTML, αυτό γιατί τα εξωτερικά αρχεία γίνονται cached από τον browser, επιπλέον μειώνεται το μέγεθος των HTML αρχείων χωρίς την αύξηση των HTTP requests

4. Για AJAX requests καλύτερα να χρησιμοποιείται η GET αυτό γιατί η POST είναι διαδικασία δύο βημάτων δηλαδή πρώτα στέλνονται τα headers και μετά στέλνονται τα δεδομένα, ενώ η GET χρειάζεται μόνο ένα πακέτο TCP.