Ο Leon Walras ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς οικονομολόγους του 19ου αιώνα, το πιο γνωστό έργο του είναι το Elements of Pure Economics (1874), η συνεισφορά του στην οικονομική θεωρία ήταν ότι εισήγαγε τη ανάλυση της γενικής ισορροπίας (General Equilibrium Analysis). Ο Walras χρησιμοποίησε την ιδέα του Cournot ότι κάποιος μπορεί να καθορίσει την τιμή ενός προϊόντος π.χ των μήλων εάν γνωρίζει τις τιμές των σχετικών υποκατάστατων σε αυτό π.χ τις τιμές των αχλαδιών καθώς και τον ωριαίο μισθό της εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή τους. O καθορισμός του ωριαίου μισθού εξαρτάται από τις τιμές των δύο αγαθών, των μήλων και των αχλαδιών, αυτό γιατί ο εργαζόμενος είναι διατεθειμένος να δουλέψει ανάλογα με βάση πόσα μήλα και αχλάδια μπορεί να αγοράσει με τον ωριαίου του μισθό .

Το βασικό πρόβλημα στο παραπάνω απλοποιημένο παράδειγμα ήταν ότι δεν ήταν δυνατό να βρεθούν ταυτόχρονα και οι τρεις τιμές δηλαδή η τιμή του μήλου, του αχλαδιού και του ωριαίου μισθού, ο Walras κατάφερε να προσπεράσει το παραπάνω πρόβλημα χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ταυτόχρονων εξισώσεων (Simultaneous Equations) με την οποία περιέγραφε της αλληλεπιδράσεις καταναλωτών και παραγωγών, πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι όσα αγαθά υπάρχουν σε μία οικονομία τόσες είναι και οι αγορές, λαμβάνοντας υπόψη και τις αγορές των παραγωγικών τους συντελεστών, σε κάθε αγορά ορίζονται τρεις εξισώσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην προσφορά, την ζήτηση και την ισορροπία της αγοράς, αλλά δεν έλαβε υπόψη ότι σε ένα τέτοιο σύστημα n εξισώσεων με n αγνώστους δεν διασφαλίζεται πάντα η ύπαρξη λύσης