Το JavaScript είναι μία scripting γλώσσα προγραμματισμού η οποία χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη web εφαρμογών, όταν χρησιμοποιηθεί σε αυτές ή σε web sites μπορεί να προσθέσει πολύ μεγάλη λειτουργικότητα και ευχρηστία σε αυτά. Το JavaScript είναι γλώσσα client side δηλαδή εκτελείται στο browser του χρήστη, όχι στον server όπως άλλες π.χ. PHP, ASP σε συνδυασμό με την τεχνολογία AJAX έχει καθιερωθεί σε όλα τα σύγχρονα web sites για την δημιουργία visual effects, slideshows, image galleries, tooltips, form validation, layout δηλαδή χρησιμοποείται για τη δημιουργία και το χειρισμό στοιχείων με τα οποία αλληλεπιδρά άμεσα ο χρήστης.

Όπως έχει συμβεί σε όλες τις γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη web εφαρμογών όπως η php, η ruby, η python δημιουργήθηκαν για αυτές κάποια frameworks, το ίδιο συνέβη και στο Javascript με αποτέλεσμα να αρχίσουν να δημιουργούνται τα Javascript Frameworks με πιο δημοφιλές το Jquery1. Dojo Toolkit
2. Ext JS
3. Google Web Toolkit    
4. jQuery
5. Midori
6. MochiKit
7. MooTools
8. Prototype / script.aculo.us    
9. pyjamas
10. SmartClient
11. YUI library
12. ZK