Στα νέα οικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση του δημόσιους χρέους περιλαμβάνονται η μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 30% στο δώρο Χριστουγέννων, στο δώρο του Πάσχα και στο επίδομα αδείας. Η αύξηση του έμμεσου φόρου και συγκεκριμένα του ΦΠΑ από 19% σε 21% και για τα τρόφιμα από 9% σε 10% και για όσους υπάγονται στο συντελεστή 4,5% θα αυξηθεί σε 5%, η ισχύς των νέων συντελεστών ΦΠΑ θα ισχύουν υποχρεωτικά από τις 15 Μαρτίου.

Αύξηση στην βενζίνη και στο πετρέλαιo κατά 8 και 3 λεπτά αντίστοιχα, αύξηση 20% στο αλκοόλ και τα τσιγάρα, και μηδενική αύξηση των συντάξεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Για εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ ορίζεται συντελεστής φορολόγησηq 45%, αύξηση στη φορολογία των ακινήτων των offshore εταιριών σε 15%.

Αυτά τα νέα οικονομικά μέτρα φυσικά θα φέρουν έσοδα στο δημόσιο τομέα, σε βάρος όμως της ιδιωτικής κατανάλωσης των νοικοκυριών. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης μπορεί να προκαλέσει τη μείωση της συναθροιστικής ζήτησης της οικονομίας και ταυτόχρονα να μειώσει την παραγωγής της με κίνδυνο τον αντιπληθωρισμό, το αποτέλεσμα είναι να καραδοκεί ένα Dept Deflation Spiral. Το δημόσιο χρέος και ο συντελεστής Dept-to-GDP ratio θα μπορούσε να μειωθεί με μερική αύξηση του πληθωρισμού όπου θα μπορούσε να προκαλέσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στη μείωση του Dept-to-GDP ratiο και με πακέτα δημοσιονομική ενίσχυσης τύπου New Deal.