Το Nobel οικονομικών για το 2009 μοιράζονται η Elinor Ostrom από το Indiana University Blomington, και ο Oliver E. Williamson από το University of California Berkeley για την έρευνα τους στο τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης, συγκεκριμένα στο τομέα της οικονομικής θεωρίας όπου ονομάζεται New Institutional Economics.

Η Elinor Ostrom με την έρευνα της ανέτρεψε την προϋπάρχουσα αντίληψη στο πρόβλημα της υπερεκμετάλλευσης των κοινών φυσικών πόρων όπως λίμνες, ποτάμια, δάση, βοσκοτόπια όπου η λύση του προβλήματος μέχρι τώρα θεωρούνταν ότι μπορεί να δοθεί από μία κεντρική αρχή η οποία θα επιβάλει φόρους ή με την ιδιωτικοποίηση των πόρων. Το συμπέρασμα το οποίο προέκυψε είναι ότι οι χρήστες αυτών των πόρων όταν συνεργάζονται μεταξύ τους μπορούν να δημιουργήσουν και να επιβάλλουν κανόνες με τους οποίους θα μπορέσουν διαχειριστούν και να εκμεταλλευτούν στο βέλτιστο δυνατό αυτό τους πόρους.

Αντίστοιχα Oliver Williamson εστίασε την έρευνα του στα όρια των εταιριών και στην οικονομική δραστηριότητα μέσα σε αυτές, προσπαθώντας να κατανόηση την πολύ μεγάλη καθετοποίηση που υπάρχει στις εταιρίες θέτοντας ερωτήματα του τύπου γιατί ο καθένας δεν δουλεύει για τον εαυτό του κάνοντας συμφωνίες με άλλους, αλλά όλοι μαζί θέλουν βρίσκονται κάτω από την ίδια εταιρία. Η επικρατούσα απάντηση μέχρι τώρα του παραπάνω ερωτήματος ήταν ότι η ιεραρχική οργάνωση μέσα στις επιχείρησεις είναι πιο αποτελεσματική γιατί είναι ένας φτηνότερος τρόπος για να επιλύει αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των στελεχών της για το πως θα επειληθεί καλύτερα το πρόβλημα της κατανομής των πόρων της επιχείρησης, επειδή υπάρχει πάντα κάποιος ανώτερος στην οργανωτική δομή της επιχείρησης εως τον chief executive θα δίνεται η λύση από το ανώτερο. Ενώ στην αγορά τα δύο στελέχη με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται μέχρι να φτάσουν σε μία συμφωνία στην οποία θα έχουν σπαταλήσει χρόνο και χρήμα. Αυτή η οργανωτική δομή δεν είναι τόσο απαραίτητη όταν οι δύο μεριές μπορούν φτάσουν εύκολα σε μία συμφωνία ή μπορούν να βρουν άλλους συνεργάτες μέσω τις αγοράς.