Ένας από τους μηχανισμούς συνεχής ανάπτυξης μίας οικονομίας είναι η καινοτομία, ο πρώτος που αναφέρεται σε αυτό είναι ο Joseph Schumpeter. Η βασική του ιδέα είναι ότι οικονομία βρίσκεται σε σταθεροποιημένη κατάσταση, η οποία περιγράφεται από ισορροπία κατά Walras, ο μόνος τρόπος για διαταραχθεί αυτή η ισορροπία και να προκληθεί ανάπτυξη, η οποία μπορεί να προέλθει μόνο από την καινοτομία.

Όρος που χρησιμοποιεί o Schumpeter για την καινοτομία είναι Creative Destruction, βρίσκεται στο γνωστό βιβλίο του "Capitalism, Socialism and Democracy" στο οποίο λέει ότι η θεμελιώδης ώθηση η οποία κρατά την καπιταλιστική μηχανή σε κίνηση, προέρχεται από τα καινούργια καταναλωτικά αγαθά, τις καινούργιες μεθόδους παραγωγής ή μεταφοράς, τις καινούργιες αγορές. Η διαδικασία από την οποία προέρχονται τα προηγούμενα αποτελέσματα συνεχώς ανατρέπει την παρούσα οικονομική δομή από μέσα καταστρέφοντας της, ταυτόχρονα δημιουργώντας μία καινούργια. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται Creative Destruction και είναι ένας από τους θεμελιώδης παράγοντες του καπιταλισμού.

Ένα σύγχρονο άρθρο που περιγράφει αυτή την οικονομική ανάπτυξη μπορεί να βρεθεί από τους Phillipe Aghion και Peter Howitt στο journal Econometrica, Vol. 60, No. 2. (Mar., 1992), pp. 323-351, A model of Growth through Creative Destruction.