Ο όρος business intelligence αναφέρεται σε μια ευρεία κατηγορία τεχνολογιών και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις, για να συλλέξουν δεδομένα και να τα αναλύσουν, ώστε να μπορέσουν να πάρουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις, με τις οποίες θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική ευφυΐα είναι το OLAP (Online Analytical Processing), data mining, η στατιστική ανάλυση και πρόβλεψη κτλ. Ολοκληρωμένες εφαρμογές για την υλοποίηση του business intelligence μπορούν να βρεθούν σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα όπως είναι το Jaspersoft και το Pentaho.

Φυσικά όπως γίνεται τώρα τελευταία εμφανίστηκε και ο όρος business intelligence 2.0 αυτό επειδή έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται στο business intelligence στοιχεία και τεχνολογίες του web 2.0. Ο κύριος στόχος της εξέλιξης του business intelligence είναι καταφέρει καταφέρει να απεγκλωβιστεί από τη συνήθη βάση του που είναι τα dataware houses, και να εξελιχθεί σε μία μορφή που θα μπορεί να συλλέγει, να συνδυάζει και να αναλύει δεδομένα από πολλαπλές πηγές.