Πρόσφατα το Wired magazine έβγαλε ένα άρθρο για τον Hal Varian, ο Varian είναι Chief Economist της Google και πολύ γνωστός οικονομολόγος, θεωρείται expert στον τομέα της μικροοικονομίας και βιβλία τα οποία έχει γράψει όπως το Microeconomics Analysis διδάσκονται σχεδόν σε όλες τις οικονομικές σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων.

Ο Varian ασχολείται με τη θεμελίωση του γνωστού συστήματος διαφήμισης AdWords χρησιμοποιώντας για τη λειτουργία του διάφορες θεωρίες Auctioning Pricing και Game Theory, που ουσιαστικά είναι προχωρημένη μικροοικονομία. O Varian μαζί με την Google κατάφεραν να αλλάξουν τον τρόπο διαφήμισης στο Internet, από Cost per Impression σε Cost Per Click , αλλά αυτό προκάλεσε την ανάγκη εύρεσης ενός συστήματος τιμολόγησης της διαφήμισης. Αυτό που χρησιμοποίησαν ήταν παρόμοιο με το Generalized Second Price Auction και τo μηχανισμό Vickers-Clark-Groves, όπου αναλυτική περιγραφή τους μπορεί να βρεθεί εδώ

Μια από τις βασικότερες πηγές εσόδων της Google είναι η πώληση της online διαφήμισης, όπου εξαρτάται από την αύξηση της χρήσης του Internet, για αυτό κατασκευάζει και δίνει προϊόντα δωρεάν όπως το Android, Web Browser και άλλα εργαλεία.