Καθώς το Cloud Computing εμφανίζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και προσφέρεται πλέον σαν υπηρεσία από εταιρίες όπως η Amazon, η Google, η Sun έχει ακόμα πολλά τεχνικά προβλήματα. Η κάθε εταιρία έχει τα δικά της standard για τις υποδομές που αναπτύσσει, για αυτό δημιουργήθηκε το Open Cloud Manifesto, το οποίο έχει ως σκοπό να δημιουργηθούν κάποια Οpen Standards τα οποία δεν θα ελέγχονται από μία εταιρία και θα έχουν σκοπό τη διευκόλυνση των πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες τύπου Cloud Computing. Με το να δημιουργηθούν τα open standards οι πελάτες του Cloud Computing θα είναι σε θέση να μεταφέρουν με ευκολία τα δεδομένα του ή τις εφαρμογές τους από τον ένα παροχέα σε άλλο.

Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Open Cloud Manifesto αυτή τη στιγμή είναι η ΙΒΜ ενώ ταυτόχρονα οι μεγαλύτεροι παροχείς του Cloud Computing όπως η Google και η Amazon δεν υποστηρίζουν αυτό το manifesto. Βέβαια η δημιουργία αυτών των ανοιχτών προτύπων μπορεί να έχει επικερδής συνέπειες σε κάποιες εταιρίες και ζημιογόνες σε άλλες, ο επίσημος δικτυακός τόπος αυτού του manifesto είναι opencloudmanifesto.org.