Τώρα τελευταία πολύ λόγος γίνεται για τα δεκαετή ομόλογα, στην ευρωπαϊκή ένωση τη μικρότερη απόδοση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχει το 10ετές ομόλογο που εκδίδει το Γερμανικό κράτος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γερμανική οικονομία είναι η δυνατότερη στη Ευρωπαϊκή ένωση, έχει τη μικρότερη ανάγκη δανεισμού χρημάτων, σε αντίθεση με τις άλλες χώρες.

Οπότε σαν βάση των ευρωπαϊκών ομολόγων θεωρείται το γερμανικό 10ετη γερμανικό ομολόγου το οποίο ονομάζεται και bund. Αυτή τη στιγμή η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου βρίσκεται στο 6% το οποίο είναι διπλάσιο από το γερμανικό που είναι στο 3%, είναι το υψηλότερο της ευρωζώνης αμέσως δεύτερη με λίγο πάνω από το 4% έρχεται η προβληματική πλέον οικονομία της Ιρλανδίας. Ένας από τους λόγους του μεγάλου spread μεταξύ ελληνικού και γερμανικού ομολόγου είναι το υψηλό δημόσιο χρέος που συσσωρεύτηκε στο παρελθόν και τις υψηλής πίεσης που προκαλούν η χρηματαγορές από τη διεθνή κρίση.

Η ελληνική οικονομία με την έκδοση του Ελληνικού ομολόγου το μήνα Μάρτιο δανείστηκε 7.5 δισεκατομμύρια ευρώ όπου σε συνδυασμό με τις πωλήσεις από το 3ετές και 5ετές ομόλογο έφτασε να δανειστεί 20 δισεκατομμύρια ευρώ για να καλύψει το δημόσιο χρέος.