Το πιο κοινό μέτρο για την μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας μίας χώρας είναι το Aκαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της. Η μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ για την Ελλάδα με βάση δεδομένων που προέρχονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF) θα μειωθεί από το 3.2% που βρισκόταν 2008 στο 2% το 2009, δηλαδή η οικονομία μπαίνει σε τροχιά κρίσης.

Άλλο συμαντικό μέγεθος μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας είναι αυτό που ονομάζουμε Current Account Balance, είναι οι εξαγωγές αγαθών από την χώρα μείον τις εισαγωγές συν κάποια άλλα μεγέθη όπως είναι οι μεταβιβαστικές πληρωμές από το εξωτερικό κτλ, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι του Current Account είναι το εμπορικό ισοζύγιο δηλαδή Εξαγωγές μείον Εισαγωγές. Το Current Account για την Ελλάδα είναι ελλειμματικό και βρίσκεται στα -52.4 δισεκατομμύρια δολάρια , και για το 2009 και πρόκειται να αυξηθεί στα -54.6 δισεκατομμύρια.

Οι χώρες που έχουν σε μόνιμη βάση μεγάλο έλλειμμα σταδιακά μπορούν φτάνουν σε κρίση, παλαιότερα ένας κακός τρόπος για να μειωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το έλλειμμα του Current Account δηλαδή να αυξηθούν οι εξαγωγές ή να μειωθούν εισαγωγές, ήταν μια υποτίμηση του νομίσματος όπως κάνει η Μεγάλη Βρετανία αυτή την περίοδο, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς για την Ελλάδα και τις χώρες της Νομισμάτικής Ένωσης αυτό δεν ισχύει.

Άλλα σημαντικά μεγέθη είναι η ανεργία και ο πληθωρισμός όπου για αυτά θα ανεφερθούμε στο μέλλον. Τα παραπάνω δεδομένα του μπορούν να βρεθούν στο site του IMF. Οι μετρήσεις που κάνει είναι σε δολάρια και βρίσκονται στο εργαλείο data mapper.