Η Ισλανδία είναι μία από τις χώρες που έχει επηρεαστεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, το τραπεζικό της σύστημα σχεδόν κατέρρευσε με αποτέλεσμα οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες να κρατικοποιηθούν και το εθνικό της νόμισμα το οποίο είναι η Κρόνα να υποτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κανένας χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν δίνει δάνεια στη Ισλανδία όπου ανάγκασε τι χώρα ζητήσει βοήθεια από το IMF.Η κατάρρευση των τραπεζών έχει χαρακτηριστεί ως μεγαλύτερη που έχει γίνει στην ιστορία αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας της χώρας. Τα δάνεια που έδιναν τράπεζες της Ισλανδίας ήταν εννιά φορές μεγαλύτερα από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας.

Από τα δάνεια που έπαιρναν μόνο το ένα πέμπτο ήταν στο εγχώριο νομισμα, τα υπόλοιπα δάνεια γινόταν σε άλλα νομίσματα όπως το Ελβετικό Φράνκο κτλ επειδή είχαν χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού. Αλλά μετά την κατάρρευση των τραπεζών και την υποτίμηση τη κρόνας οι ισοτιμίες άλλαξαν με αποτέλεσμα τα δάνεια που έχουν πάρει στα άλλα νομίσματα να γίνονται δυσβάσταχτα και να μην μπορούν να αποπληρωθούν, σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας και του πληθωρισμού δηλαδή του φαινομένου του stagflation η χώρα μπήκε σε βαθιά οικονομική κρίση.