Στην Aμερικάνική οικονομία αυτή τη στιγμή το Federal Fund Rate δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο η μία τράπεζα δανείζει άλλες έχει φτάσει στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, το Federal Fund Rate χωρίζεται στο target Federal Fund Rate το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1% και το ρυθμίζει η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ η FED, είναι εργαλείο το οποίο χρησιμοποιειται για να ρυθμιστεί η προσφορά χρήματος στην Αμερικάνικη Οικονομία, και το Effective Fund Rate δηλαδή το πραγματικό διατραπεζικό επιτόκιο το οποίο βρίσκεται στο 0.25%. Σε συνυθεις συνθήκες η Fed θα άυξανε το πραγματικό επιτόκιο να φτάσει στο επιτόκιο στόχο target FFR αυξάνοντας το ποσοστό των ρευστών διαθέσιμων που ιδιωτικές τράπεζες διακρατούν σε αυτήν, για να μην υπάρχει το κενό μεταξύ των επιτοκίων.

Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί ήδη έχουν δωθεί τεράστια δάνεια στις τράπεζες στο ελάχιστο επιτόκιο για να καλύψουν τις ζημιές από τα Credit Derivatives, σε συνδιασμό ότι οι τράπεζες έχουν μειώσει στο ελάχιστο τα δάνεια μεταξύ τους το πραγματικό διατραπεζικό επιτόκιο βρίσκεται στο 0.25%. Αν το EFR φτάσει στο target η νομισματική πολιτική θα γίνει πιο σφιχτή ενώ αν παραμείνει κοντά στο μηδεν θα έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη, αφού με χαμηλότερο επιτίκιο θα γίνονται περισσότερες επενδύσεις δηλαδή η κατάσταση είναι παρόμοια με την Ιαπωνική οικονομία η οποία είχε μηδενικό επιτόκιο μέχρι το 2006.