Η κρίση στην οποία έχει βυθιστεί η παγκόσμια οικονομία αυτήν την εποχή έχει ως αποτέλεσμα οι χρηματοοκονομικοί οργανοισμοι (τράπεζες κτλ) να μην μπορούν να βρούν εύκολα πίστωση, για να αυξήσουν τη ρευστότητα τους καταφεύγουν σε περικοπές θέσεων εργασίας καθώς και μείωση των επενδύσεων που κάνουν.

Η μακροοικονομική πολιτική που ακολουθείται για την αντιμετώπιση μιας κρίσης που η προέλευση της είναι η απότομη μείωση ζήτησης προιόντων που κυκλοφορούν στην αγορά είναι η χρήση της νομισματικής πολιτικής, δηλαδή η αύξηση της ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιτοκίων.

Με το χαμηλότερο επιτόκιο οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα δανειστούν χρήμα από την κεντρική τράπεζα και αυτό έχει ως συνέπεια με τη σειρά τους να δώσουν πιο φτηνά δάνεια σε επειχηρήσεις και καταναλωτές ώστε να μπορούν κάνουν επενδύσεις αγοράζοντας καινούργιο εξοπλισμό ή να καλύψουν τρέχοντα έξοδα αντίστοιχα. Η μείωση των επιτοκίων εκτός το ότι δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πάρουν πιο φτηνά δάνεια, τους προκαλεί προτίμηση για ρευστότητα δηλαδή να διακρατούν το χρήμα αντί να το βάζουν σε καταθέσεις με χαμηλό επιτόκιο, έτσι παραμένει μεγαλύτερη ποσότητα χρήματος στην αγορά και αυξάνεται η κατανάλωση για προιόντα.