Οι Over the Counter (OTC) markets ονομάζεται οι μη οργανωμένες αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως κρατικά ή εταιρικά ομόλογα, μετοχές, mortgage backed securities, παράγωγα προϊόντα και άλλα. Η διαπραγμάτευση σε αυτές δεν γίνεται μέσω μιας οργανωμένης αγοράς όπως είναι το χρηματιστήριο αλλά γίνεται μέσα από δίκτυα dealers όπου οι αγοραστές ή πωλητές των χρηματοοικονομικών προϊόντων διαπραγματεύονται απευθείας μεταξύ τους χωρίς ενδιάμεσους. Αυτές οι αγορές έχουν πάρει μεγάλη έκταση κυρίως στην Αμερική διότι επιτρέπουν την εισαγωγή και διαπραγμάτευση μετοχών που ανήκουν σε νέες ή μικρές εταιρίες και οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια για την εισαγωγής τους σε χρηματιστήρια.