Στις περισσότερες χρηματοοικονομικές κρίσεις που συμβαίνουν στις διάφορες χώρες ή έχουν συμβεί, μπορούμε να παρατηρήσουμε κάποιες μεταβολές σε ορισμένα χαρακτηριστικά αυτών των οικονομιών πριν το ξέσπασμα τους, και αυτές οι μεταβολές είναι σχεδόν ίδιες στις περισσότερες κρίσεις.

Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι ο τομέας των επιχειρήσεων έχει πολύ χαμηλή απόδοση ή και μηδενική για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη ανταγωνισμού ή στα δάνεια που παίρνουν οι επιχειρήσεις κ.τ.λ.. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ υπάρχει αυτή η αστάθεια στην απόδοση του εταιριών, οι τράπεζες συνεχίζουν να δανείζουν την πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων και όχι μόνο αυτό αλλά αυξάνουν πολλές φορές και το ύψος των δανείων προς αυτές. Βέβαια αυτή η αύξηση των δανείων σε αυτές τις επιχειρήσεις οφείλετε στην πίεση των κυβερνήσεων προς τράπεζες, αυτό γιατί χρηματοδοτώντας τις επιχειρήσεις μπορεί να διατηρηθεί μια ανάπτυξη στην οικονομία.

Και το τελικό χαρακτηριστικό είναι ότι η πυροδότηση της κρίσης μπορεί να έρθει από τη μακροοικονομική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση π.χ. αποφάσεις που παίρνει για τη φορολογία, για την συναλλαγματικές ισοτιμίες ή από εξωγενές shock στην οικονομία όπως μεγάλοι σεισμοί και τυφώνες, και τα προηγούμενα μπορούν να καθορίσουν τη χρονική έναρξη αλλά και το μέγεθος μιας κρίσης. Φυσικά το προηγούμενα είναι ένα απλό pattern και το παρατηρήσει κάποιος τα πρώτα στάδια μιας κρίσης είναι πολύ περίπλοκο.