Στη συνέχεια η τράπεζα επενδύσεων μπορεί να δημιουργήσει ένα Special Purpose Entity που μπορεί να είναι μια εταιρία, στην οποία μεταβιβάζει το group με τα δάνεια αυτή η εταιρία λειτουργεί σαν ένα είδος αμοιβαίου κεφαλαίο. Η συνολική της αξία είναι τα δάνεια και τα δικαιώματα που έχει να λαμβάνει τις δόσεις δανείων.

Από τη στιγμή που η εταιρία λειτουργεί σαν αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μερίδια και μπορεί κάποιος επενδυτής να πάει και να αγοράσει όσα μερίδια θέλει και το κέρδος του θα είναι ανάλογο του ποσοστού των μεριδίων που έχει στη διάθεση του καθώς έχει και δικαίωμα στο επιτόκιο που λαμβάνει από τους δανειζόμενους, δηλαδή κάθε μερίδιο έχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό απόδοσης έναντι του επιτοκίου.

Διαφοροποίηση κινδύνου σε 3 επίπεδα

Το επόμενο βήμα ήταν ότι αυτό το ποσοστό απόδοσης μπορεί να φαίνεται μικρό για κάποιους επενδυτές ή μεγάλο για άλλους, οπότε αυτά τα μερίδια της εταιρείας χωρίζονται σε τρία είδη τα οποία ονομάζονται trances και είναι τα senior, mez και equity. Οι επενδυτές όταν αγοράσουν ένα senior μερίδιο θα έχει μικρή απόδοση, αν είναι mez μεσαία απόδοση και αν είναι equity μεγάλη απόδοση.

Αλλά αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι όσο πιο μεγάλη είναι η απόδοση τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος. Αυτό γιατί κάποιοι δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους οπότε το δάνειο γίνεται default και κατάσχεται το σπίτι του αλλά η αξία του σπιτιού έχει μικρότερη αξία από το δάνειο (λόγω των επιτοκίων) αν γίνουν αρκετά defaults η special purpose entity χάνει λεφτά.

Μεγαλύτερος κίνδυνος μεγαλύτερο κέρδος

Αυτό γιατί δεν λαμβάνει την πλήρη απόδοση που έπρεπε να πάρει, οπότε σε αυτήν την περίπτωση οι πρώτοι που αρχίζουν να χάνουν λεφτά είναι όσοι έχουν αγοράσει equity μερίδια τα λιγότερα προστατευμένα και μπορούν να πάρουν μικρότερη απόδοση ή και καθόλου και μετά έχουν σειρά mez κτλ. Δηλαδή οι Senior είναι οι πρώτοι που θα πληρωθούν και θα πάρουν τη μικρότερη αλλά τη σίγουρη απόδοση τους. Οπότε τα CDOs είναι αυτά τα διαφοροποιημένα μερίδια.

Τα CDOs ήταν και είναι σύνθετα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήκαν χωρις συνθήκες και κανόνες ασφαλείας και συνέβαλαν στο μέγιστο στην οικονομική κρίση του 2008. Μέχρι τώρά έχουν αρκετά documentaries και ταινίες και ένα μικρό clip από  the big short