Τα CDOs ( Collateralized Debt Obligations) είναι μια από τις κύριες αιτίες για την χρηματοοικονομική κρίση του 2007 η οποία ήταν και η μεγαλύτερη μετά τη φούσκα των dot-com. Τα CDOs είναι ένα είδος Asset-Backed Securities και πιο συγκεκριμένα είναι Mortgage-Backed Securities δηλαδή έστω ότι κάποιος θέλει να αγοράσει ένα σπίτι, αυτό που θα κάνει είναι να πάρει ένα στεγαστικό δάνειο από μια εμπορική τράπεζα στην οποία θα πληρώνει ένα επιτόκιο, το σπίτι που θα αγοραστεί θα μπει ως υποθήκη ώστε στην περίπτωση που δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις του δανείου η τράπεζα θα του το κατασχέσει.

Στη συνέχεια η εμπορική τράπεζα μπορεί να μαζέψει κάποια στεγαστικά δάνεια για παράδειγμα 20, τα οποία μπορεί να τα κάνει ένα group δανείων και να τα πουλήσει σε μία άλλη τράπεζα, για παράδειγμα σε μια τράπεζα επενδύσεων όπου η τράπεζα επενδύσεων αγοράζει ένα asset backed security, ονομάζεται backed γιατί το asset που είναι τα δικαιώματα στις δόσεις των δανείων γίνονται backed από τις υποθήκες τους. Οπότε η τράπεζα επενδύσεων για να αγοράσει αυτό το group των δανείων δίνει στην εμπορική τράπεζα το αρχικό κεφάλαιο των δανείων και η τράπεζα επενδύσεων αποκτάει το δικαίωμα στα επιτόκια, οπότε οι δανειζόμενοι πληρώνουν τις δόσεις των δανείων στην επενδυτική τράπεζα. Αυτό το κάνει μια εμπορική τράπεζα γιατί μπορεί να χρειάζεται περισσότερη ρευστότητα ή γιατί έχει πέσει η αξία των δανείων π.χ. λόγω πληθωρισμού.