Το Gretl είναι ένα οικονομετρικό πακέτο το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε Windows όσο και σε διάφορες πλατφόρμες του Linux, επιπλέον είναι δωρεάν και είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Το ακρωνύμιο του, δηλαδή Gretl σημαίνει GNU Regression, Econometrics and Time Series Library, σαν πρόγραμμα οικονομετρίας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα κλασσικά εμπορικά προγράμματα όπως το Eviews, Rats, Statistica και άλλα.

Περιέχει σχεδόν όλα τα βασικά μοντέλα χρονολογικών σειρών όπως ARIMA, ARCH, GARCH, VAR, VECM, Cointegration tests, ένα ακόμα δυνατό χαρακτηριστικό του Gretl είναι ότι μπορεί να συνεργάζεται με ένα άλλο πανίσχυρο πλέον στατιστικό πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα που είναι το γνωστό R . H επίσημη ιστοσελίδα το προγράμματος είναι gretl.sourceforge.net μέσα στο sample του προγράμματος περιέχει δεδομένα για το βιβλίο οικονομετρίας του William Green «Econometric Analysis» καθώς και από το βιβλίο του Ramu Ramanathan «Introductory Econometrics».