Ο Amartian Sen ειναι Νομπελίστας Ινδός οικονομολόγος , ο οποίος είχε μελετήσει τη φτώχια και τα αίτια των λοιμών, πίστευε ότι οι λοιμοί δεν μπορούν να υπάρξουν σε λειτουργικές δημοκρατίες και αυτό γιατί οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στις απαιτήσεις των πωλητών τους.

Όμως αντίθετα με την παραπάνω άποψη ήδη σε μερικές χώρες όπως την Ινδία, το Μεξικό, την Υεμένη έγιναν εξεγεργέσεις εξαιτίας της απότομης ανόδου της τιμής βασικών διατροφικών αγαθών, αυτή η κατάσταση δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στις ασθενέστερες οικονομικά τάξης και γενικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου, αν συνεχιστή αυτή η κατάσταση με τη διατροφική κρίση θα φανεί το κατά πόσο η άποψη του Sen είναι σωστή ή όχι.

Βέβαια εκτός του Sen υπήρχε και ένα άλλος οικονομολόγος ο οποίος είχε ασχοληθεί με τις διατροφικές κρίσεις και αυτός ήταν ο Malthus ο οποίος το 1798 έγραψε ένα δοκίμιο το οποίο ονομαζόταν «An Essay on the Principle of Population as It affects the Future Improvement of Society» που ουσιαστικά έλεγε ότι ο πληθυσμός των ανθρώπων αυξάνεται με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς (γεωμετρική πρόοδο) από την αύξηση της τροφής (αριθμητική πρόοδο) και πράγματι κάπως έτσι ήταν η τότε κατάσταση, αλλά αυτό που βοήθησε πιο πολύ από όλα ώστε να μην υπερισχύσει η άποψη του Malthus στα μετέπειτα χρόνια και ειδικότερα μετά την δεκαετία του ?50 ήταν η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας όπου αύξησε θεαματικά τις σοδιές, καθώς και ο έλεγχος γεννήσεων σε χώρες όπως την Κίνα και το Μεξικό. Βέβαια το πόσο δίκιο είχαν οι δύο προηγούμενοι οικονομολόγοι θα φανεί στο μέλλον.